HATS IS FASION

SHOP

En hatt för din smak.

  Innehåll som kan döljas

  Snabbt om oss

  Vi har alltid haft en kärlek för hattar. Vi startade denna webshoppen i tron om att det alltid finns en hatt som passar just dig! Vi är en nystartad webbshopp, men i hopp om att kunna växa och ta fram bra produkter till alla hattälskare.

  Frakt

  frakten är från 7-30 dagar.

  Retur

  7. Återbetalnings- och returpolicy
  7.1 Ångerrätt

  Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

  Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av varorna.

  För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande till e-post. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

  Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in modellformuläret för ångerrätt eller något annat otvetydigt uttalande på vår webbplats.

  Om du använder det här alternativet kommer vi att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av ett sådant återkallande på ett varaktigt medium (till exempel via e-post) utan dröjsmål.

  För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

  7.2 Effekter av tillbakadragande

  Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som du fått från dig, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta på dig några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning.

  Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss eller en person som är auktoriserad av oss att ta emot varorna, utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

  Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

  Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

  Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

  Observera att det finns vissa lagliga undantag från ångerrätten, och vissa varor kan därför inte returneras eller bytas. Vi meddelar dig om detta gäller i just ditt fall.

  Terms and Conditions

  Terms & conditions

  The Terms & conditions were last updated on april 15, 2022

  1. Introduction

  These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

  2. Binding

  By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

  3. Intellectual property

  We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

  3.1 All the rights are reserved

  Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

  4. Newsletter

  Notwithstanding the foregoing, you may forward our newsletter in the electronic form to others who may be interested in visiting our website.

  5. Third-party property

  Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

  We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

  6. Responsible use

  By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

  Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

  7. Refund and Return policy

  7.1 Right of withdrawal

  You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

  The withdrawal period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third-party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods.

  To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

  You can also electronically fill in and submit the model withdrawal form or any other unequivocal statement on our website.

  If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (for example by email) without delay.

  To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

  7.2 Effects of withdrawal

  If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

  You shall send back the goods or hand them over to us or a person authorised by us to receive the goods, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

  We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

  You will have to bear the direct cost of returning the goods.

  You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the goods.

  Please note that there are some legal exceptions to the right to withdraw, and some items can therefore not be returned or exchanged. We will let you know if this applies in your particular case.

  8. Idea submission

  Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

  9. Termination of use

  We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

  10. Warranties and liability

  Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  this website or our products or services will meet your requirements;this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis;the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

  Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

  The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

  Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

  11. Privacy

  To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

  We take your personal data seriously and are committed to protecting your privacy. We will not use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us to you will only be in connection with the provision of agreed products or services.

  12. Export restrictions / Legal compliance

  Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Sweden.

  13. Assignment

  You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

  14. Breaches of these Terms and conditions

  Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

  15. Indemnification

  You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

  16. Waiver

  Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

  17. Language

  These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Swedish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

  18. Entire agreement

  These Terms and Conditions shall constitute the entire agreement between you and H&hem in relation to your use of this website.

  19. Updating of these Terms and conditions

  We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

  20. Choice of Law and Jurisdiction

  These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Sweden. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Sweden. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

  21. Contact information

  Du kan kontakta oss angående dessa villkor via vår kontaktsida.